Activităţile proiectului ForAge

 

Parteneriatul ForAge încheie o serie de activități, efectuate împreună, de promovare și progres al activităţii rețelei. Acestea formează o parte dintre acțiunile acordului inițial între parteneri și împreună cu Programul de învățare pe tot parcursul vieții al Uniunii Europene are ca destinaţie cimentarea practicilor de colaborare și susținere în vederea creării unei durabile şi pan-europene rețele pentru procesul de învăţare pentru seniori.

Întâlnirile transnaționale pun  accentul pe activităţile intense ale echipei ForAge. Procesele de afaceri interne ale rețelei sunt revizuite și actualizate, iar evenimentele publice cu care se confruntă le permite partenerilor să se întâlnească și să lucreze cu colegii naționale și europene pentru a extinde acoperirea și influența rețelei ForAge.

Menținerea contactului cu aceste rețele mai mari este un aspect critic de munca al echipei ForAge, atât pentru trimiterea de buletine informative regulate care sunt emise ca actualizări sau pe teme specifice, dar şi pentru a susține interesul și angajamentul faţă de proiectul ForAge.
Du-te la pagina buletine de știri pentru a afla mai multe despre ForAge.

Ianuarie 2013

Newsletter ForAge 4 - portal web ForAge

 

 • publicat
 • 03 noiembrie 2012


Newsletter ForAge 3 - O societate pentru toate vârstele, raportul conferinței
 

 • publicat
 • Întâlnire transnațională 2
 • 10 până pe 12 octombrie 2012, Limassol, Cipru


Reuniunea partenerilor s-a concentrat pe dezvoltarea  Pachetelor de lucru 3 (Realizarea și implementarea rețelei ForAge) și 4 (Constuirea și implementarea site-ului ForAge și a bazei de date). Partenerii au ascultat și discutat un raport de evaluare al activităților proiectului până în prezent (Pachetul de lucru 7).

8 - 9 octombrie 2012, Limassol

Conferința Internațională ForAge: "O societate pentru toate vârstele învăța să trăieşti și învăța pentru viață."

Conferința ForAge a avut loc în perioada Președinției Ciprului la UE. Un număr de 56 de participanți au avut ocazia să audă informaţii despre noile evoluții de pe ambele nivele, european și național, în procesul de învățare permanentă pentru seniori și de a face schimb de cunoștințe și de experiență. Ateliere de lucru au inclus implicarea părților interesate în procesul de învăţare permanentă pentru seniori, de aspectele legate de gen, precum și persoanelor în vârstă oferindu-le o voce prin intermediul procesului de învățare
.

16 august 2012

Newsletter ForAge 2 - Interviu cu facilitatorul proiectului ForAge

 • publicat
 • 20 iulie 2012


Pliantul  proiectului ForAge

 • publicat
 • 15 aprilie 2012


Newsletter ForAge 1 - Introducere în proiectul ForAge

 • publicat
 • Întâlnire transnațională 1


Între 8 şi 10 februarie 2012, Leicester

Prima reuniune a partenerilor  proiectului ForAge a avut loc în Leicester, unde Proiectul este coordonat de Universitatea din Leicester - Institutul  de învățare pe tot parcursul vieții (care şi-a stabilit o reputatie internaţională pentru munca în domeniul persoanelor în vârstă și a învățării pe tot parcursul vieții), în parteneriat cu Asociatia Marea Britanie pentru Educație și procesului de îmbătrânire (AEA). Echipa Leicester este condusă de Jim Soulsby ca  Facilitator al rețelei ForAge.

În această întâlnire au fost auzite și prezentate  toate cele opt pachete de lucru care alcătuiesc proiectul discutat, au convenit asupra unui plan de lucru pentru a acoperi cei trei ani de proiect, dar în special în următoarele nouă luni (pentru care a identificat priorităţile şi au răspuns), a elaborat și clarificat aspectele financiare și au fost luate în considerare problemele de management și problemele contractuale.

Domnul Primar din Leicester, Robert Wann, și vice-cancelarul de la Universitatea din Leicester, profesorul Sir Robert Burgess, au participat la lansarea oficială a proiectului ForAge de la Universitatea din Leicester de miercuri, 8 februarie 2012.

1 Ianuarie 2012  - Proiectul Forage începe


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
ders, teachers and trainers in later-life learning">
 • Websites
 • Projects
 • Knowledge Sources