Reţeaua ForAge

Reţeaua ForAge  este formată dintr-un grup de bază de 16 organizaţii partenere. Aceşti parteneri sunt membri în echipa proiectului ForAge, sprijinit de către Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii,  finanţat de către Comisia Europeană, pentru a iniţia o reţea cât mai detaliată, axată pe procesul de învăţare în rândul seniorilor. 

Proiectul ForAge şi-a început activitatea din Ianuarie 2012 şi se va finaliza în Decembrie 2014. În toată această perioadă partenerii de bază vor căuta noi contacte şi membri pentru reţea, ca parte a unui plan de sustenabilitate pe termen lung.  

Fiecare dintre membrii fundamentali are o pagină ce aparţine reţelei ForAge  pe propria pagină web, şi care poate fi vizualizată dacă apasaţi pe link-ul corespunzător.

 

Coordonatorul proiectului  ForAge

Institute of Lifelong Learning
University of Leicester
128 Regent Road
Leicester LE1 7PA
Telephone: +44 116 2525914


 http://www2.le.ac.uk/departments/lifelong-learning/research/LLAG/forage                                                                    

Partenerii de bază ai proiectului ForAge

bia-net- NETZWERK BILDUNG IM ALTER

Graz, Austria

www.bia-net.org

 http://www.bia-net.org/en/forage.html   

Finnish Adult Education Association

Helsinki, Finlanda

www.vsy.fi

http://www.vsy.fi/en.php?k=14401

50plus Hellas

Atena, Grecia

www.50plus.gr

http://www.50plus.gr/?page_id=516     

Trebag Property & Management Ltd

Budapesta, Ungaria

www.trebag.hu

Lunaria

Roma, Italia

www.lunaria.org

http://www.lunaria.org/2012/10/01/forage-2012-una-rete-per-    

                                               lapprendimento-dei-senior/

The Elephant Learning in Diversity BV

Olanda

www.the-elephant.nl

http://www.the-elephant.nl/EU-projecten.html         

PRO-MED sp z.o.o.

Gdansk, Polonia

www.pro-med.org.pl

http://blanka.moodle.pl/file.php/1/ForAge/about-ForAge-ENG.pdf
http://utw.moodle.pl/file.php/1/ForAge/about-ForAge-ENG.pdf


AidLearn

Lisabona, Portugalia

http://www.aidlearn.com   

IMBD

Brno, Republica Cehă

www.imbd.wz.cz

Asociaţia EUROED

Bucureşti, România

www.euro-ed.ro

http://www.euro-ed.ro/proiecte-in-derulare/forage-24

Association for Education and Ageing

Regatul Unit

www.associationforeducationandageing.org

http://www.associationforeducationandageing.org/news-views.html

Comenius University

Bratislava, Slovacia

www.uniba.sk/utv

 

MERIG

Graz, Austria

www.merig.org

The Slovenian Third Age University

Ljubljana, Slovenia

www.univerza3.si

Cordoba University

Cordoba, Spania

www.uco.es/intergeneracional

 http://www.uco.es/intergeneracional/index.php/forage 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/83564-20120510

Age Action Ireland

Dublin, Irlanda

www.ageaction.ie

http://www.ageaction.ie/forage-project

ForAge Associate Partners

As well as the core team, ForAge has a number of Associate Partners who, whilst not being part of the project implementation group, are influential in the development and direction that project work takes.

Age Platform Europe

Brussels, Belgia

www.age-platform.eu

BAGSO

Bonn, Germania

www.bagso.de

Workers Educational Association NI

Belfast, Irlanda de Nord, Regatul Unit

www.wea-ni.com

 

Scopuri şi obiective ale reţelei ForAge

Echipa proiectului ForAge va dezvolta un singur punct de acces spre informaţii despre procesul de învăţare în rândul seniorilor  din Europa, conectând diferite activităţi şi proiecte.

Acesta are ca scop  extinderea recunoașterii valorilor învățării dedicate persoanelor în vârstă, ca un mijloc de încurajare a solidarității incluziunii, participarea și solidaritatea între generații în societățile europene.

Obiectivul rețelei este să  contribuie la cercetarea internațională și baza de date pentru  învățarea în rândul seniorilor,  pentru a spori accesul la idei inovatoare și progresive, dar și practica din Europa.
 

Realizările reţelei ForAge

ForAge va promova valoarea învăţării în rândul seniorilor prin crearea unei arhive care să acceseze arhiva către proiectele trecute, studiile de cercetare, politicile şi statisticile evidente, dar şi exmplele de bune practici. Realizările vor include: 

 • Baza de date ForAge 
 • Site-ul web şi newsletterele
 • Rapoartele şi  comentariile 
 • Conferinţele anuale unde se dezbat învăţarea în rândul seniorilor
 • Ateliere unde se abordează temele prioritare
 • Glosar de termeni relevanţi

Echipa  ForAge va atinge aceste rezultate prin intermediul dialogului amplu, printre altele cu factorii de decizie politică, politicieni, actori strategici la nivel național, regional și local, cercetătorii, practicienii din domeniul educației adulților, seniori, organizațiile și instituțiile cu legături reale și potențiale pentru învățarea în rândul seniorilor .

Precum și de aprovizionare cu materiale pentru arhivă, partenerii ForAge vor încerca să susţină în numele învățarii permanente pentru seniori și pentru a-i sprijini pe alții în acest sens, prin furnizarea unui catalog cuprinzător de teorie și practică, pentru a sprijini promovarea și dezvoltarea de învățare în rândul seniorilor.

Grupurile ţintă ale proiectului ForAge

Reţeaua ForAge vizează următoarele grupuri:

 • persoanele vârstnice şi persoanele vârstnice care învaţă permanent;
 • voluntari şi organizaţiile implicate în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii; 
 • profesori, manageri şi personal administrativ din rânduleducaţiei adulţilor ;
 • cercetători din acest domeniu;
 • sindiacaliştii;
 • politicienii şi  cei care deţin factor de decizie politică.

Informaţiile  cuprinse în "baza de date", secţiune ce a fost codată pe acest site web pentru a direcţiona anumite grupuri-ţintă către informaţii relevante. 

 • Seniori - butonul galben
 • Practicanţii de educaţia adulţilor - butonul roz
 • Organizaţii şi instituţii - butonul verde.

mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
anisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
 • Websites
 • Projects
 • Knowledge Sources