Forage = Evropské zkušenosti pro vzdělávání učení ve vyšším věku

Projekt patří mezi projekty typu European multi-lateral network – Evropská mnohostranná síť. Jeho základním cílem je propagovat a šířit zkušenosti s celoživotním vzděláváním starších lidí tak, aby mohly být vytvořeny nové vzdělávací standardy a nalezeny vhodné metody vzdělávání  využitelné v rámci celé Evropy.

Od vyhlášení prvního evropského roku vzdělávání starších lidí a mezigenerační solidarity v roce 1993 bylo uspořádáno mnoho výměnných akcí, vytvořeno mnoho projektů, školení, seminářů a založena řada mezinárodních sdružení, které se týkaly problematiky učení ve vyšším věku.

Tento počet podstatně vzrostl po zahájení financování těchto aktivit pomocí programu Grundtvig, který dal podnět a finance k zahájení  řady inovativních a velmi nápaditých prací  po celé Evropě.

ForAge je určen k širšímu a lepšímu využití  všech těchto zkušeností, Chce na nich stavět a sdílet tak informace, které bude analyzovat s cílem vyhodnotit jejich význam a dopad na vzdělávání dospělých a tvorbu politiky vzdělanosti starších lidí. Šíření výsledků tohoto průzkumu bude zajištěno pomocí nově vytvořené sítě institucí, která se touto problematikou bude dlouhodobě zabývat. 

                   

                                       

 


ut type="submit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />